Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies.Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej pjfreediving.pl.

§ 1
Definicje


Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Jacek Polak, pjfreediving[at]gmail.com, tel. 508356813.
Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem pjfreediving.pl.
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
Kursant - osoba odbywająca szkolenie freedivingowe zakończone certyfikacją.

§ 2
Dane osobowe


Administratorem danych osobowych Użytkownika/Kursanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

Dane Kursanta będą przetwarzane w celu certyfikacji stopni freedivingowych w międzynarodowych organizacjach freedivingowych (AIDA International, PADI). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1, czyli wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest wymóg dostarczenia w/w organizacjom freedivingowym danych osobowych potrzebnych do certyfikacji stopni nurkowych Kursantów oraz przechowywania tych danych przez minimum 7 lat.

Dane osobowe Kursanta mogą być przekazywane międzynarodowym organizacjom freedivingowym (AIDA International, PADI), wśród których znajdują się również podmioty zarejestrowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (AIDA International, PADI), wyłącznie na potrzeby certyfikacji stopni freedivingowych.

Dane osobowe Kursanta będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (minimum 7 lat).

Kursant ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: pjfreediving[at]gmail.com. Wiązać się to może z cofnięciem certyfikacji.

Informujemy, iż dane Kursanta zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od Kursanta, podczas wypełniania formularza uczestnika kursu freedivingowego w formie papierowej.

Informujemy, iż Kursantowi przesługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez pjfreediving.pl danych osobowych:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych kontaktowych, natomiast imię i nazwisko oraz data urodzenia podlegają przechowywaniu przez okres minimum 7 lat;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
  • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawcy (google).

§ 3
Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies YouTube (embedowane filmy na stronie), cookies wtyczki społecznościowej, cookies sieci afiliacyjnych.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Logi serwera


Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§ 5
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Pinterest i Instagram. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.


§ 6
Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektroniczne w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.